#176. Coronavirus Livestream Update 04/06/2020. Tuần lễ tệ hại của Mỹ với đỉnh dịch Covid-19

10 Просмотры
Издатель
Nội dung chương trình livestream
1. Stats
- World
- US: States response differently
- New York apex yet? 3/4 Covid-19 hospitalized pt d/c
- California: send 500 ventilators to other states

2. Dr Fauci

- Gonna be a bad week
- Keys point: test, isolate, track
- Covid-19 có thể sẽ trở lại

3. Social media
- be nice and be kind (BS Jeffrey VanWingen)


4. News on research
- Thuốc huyết áp có tăng rủi ro mắc bệnh Covid-19

- ventilator death rates of Sars-cov-2 versus other virus

- FDA approved new antibodies test


5. Câu hỏi và trả lời
- Quý vị nhớ đăng ký kênh youtube để được đặt câu hỏi và nhận trả lời ngay lập tức
Категория
Зарубежная фантастика
Комментариев нет.