വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇതും ഒരു ഇടവക പള്ളി | Giby Joseph | Go Mission | I Witness

0 Просмотры
Издатель
ലോകാരംഭം മുതൽ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ സേവിക്കുവൻ ശക്തരായ പ്രവാചകൻമാരെ ഉണർത്താരുണ്ട്. ജീവിതത്തിലും ജനത്തിന് മുന്നിലും കർത്താവിനു സാക്ഷ്യം നിൽക്കുന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. മരുഭൂമിയിൽ തണലായും വെളിച്ചമായും വിശക്കുന്നവൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്പമായും മാറിയ ഈശോയുടെ സാക്ഷികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. വാഗ്ദാന നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നദി കടത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാം


ഈ ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും യൂട്യൂബില്‍ കാണുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്‍ ബട്ടണ്‍ പ്രസ്സ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഓണ്‍ ചെയ്യുക.


വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതും ഒരു ഇടവക പള്ളി | Giby Joseph | Go Mission | I Witness
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* ANTI-PIRACY WARNING *
This content is Copyright to Spase Media. Any unauthorised reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited of this material. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the following material presented!

Ⓟ&ⓒ SPASE MEDIA


#IWitness #GoMission #UntoldStoriesReveled #CrossingTheRiver #WitnessForChrist
#trending #elshaddaitv #frjincecheenkallel #frjince #jinceachan #frjincenewtalk #frjincelatesttalk
#frdominicvalanmanal #dominicachan #deliverence #frdominiclatesttalk
#frdanielpoovannathil #danielachan #danielachannewtalk #frdanielpoovannathillatesttalk
#frjacobmanjaly #frjacobmanjalyspeech #manjalyachan #jacobmanjaly #frjacobmanjalylatestspeech #frjacobmanjalytalk #comedy #funnyspeech #frjacobmanjalycomedy #kreupasanam #sehion #abhishekagni # #srcarmelneelamkavil #srdrcarmelneelamkavil #srcarmel #carmelsister #srcarmelneelamkaviltalk #srcarmelneelamkavillatesttalk #srcarmelneelamkavilnewtalk #dominicachan #frdominicvalanmanal #vattiyilachan #frxavierkhanvattayil #frdanielpoovanathil #danieachan
Категория
Российская фантастика
Комментариев нет.